تا به امروز به دلیل نبود دستگاه های مخصوص برای لایه برداری پله و پاگرد، این کار انجام نمی شده است. اما در حال حاضر با طراحی دستگاهی خاص قادریم پله ها را لایه برداری کرده و برق بیندازیم.

لایه برداری برق انداختن پله های شما مثل تولید کارخانه در اثر سوختگی و انواع مواد شوینده و اسیدی که خراب شده حتما باید لایه برداری با دستگاه مخصوص نه فرز دستی (ما برای شما یک پله را رایگان انجام می دهیم بعد تصمیم با شماست)

شماره های تماس: ۰۹۱۲۱۹۹۵۰۷۹ – ۰۲۱۲۲۷۴۱۸۷۳