در بین تمامی کفساب ها، از هر ۱۰۰ نفر، ۲ یا ۳ نفر می توانند گرانیت را مانند نمونه خارج شده از کارخانه تغییر دهند. به لطف خداوند، ما یکی از آن ها هستیم. آن قدر در این زمینه دقت و جستجو کرده ایم که توانسته ایم ابزارها و الماس آن را ساخته و به دیگر کفسابان نیز بفروشیم.

گرانیت شما را مانند تولید کارخانه برق می اندازیم. که از۱۰۰ نفر تعداد انگشت شماری توانایی انجام دارند ما با هماهنگی و بازدید از کارخانه مبدا این کار را انجام می دهیم

از دو صفر تا ۴۰۰ الماس را به قیما بسیار مناسب تولید کرده و به تمامی نقاط ارسال می کنیم.

شماره های تماس: ۰۹۱۲۱۹۹۵۰۷۹ – ۰۲۱۲۲۷۴۱۸۷۳