• ایران، تهران

کفسابی الماسه؛ لایه برداری پله و پاگرد